Vilcacora
Maca

Apteka

Nowości
Co wiemy o vilcacorze

chemio- i radioterapii), podawane zwykle przed i po cyklach radioterapii lub chemioterapii, a także jako preparat do leczenia pacjentów chorych na raka o złych rokowaniach, niekwalifikujących się do leczenia radykalnego. Vilcacorą leczy się tam również infekcje wirusowe z grupy wirusa opryszczki i zwalcza retrowirusy, takie jak wirus HIV. Preparat nie jest podawany dzieciom poniżej trzeciego roku życia, nie powinien być on zalecany chorym po przeszczepach narządów (lub oczekującym na nie) ani kobietom ciężarnym.
Ponieważ na temat stosowania vilcacory pojawiło się w publicznych mediach wiele nieprawdy, przedstawiamy teraz po kolei nasze - osób interesujących się fitoterapią andyjską - stanowisko: nigdy nie proponowaliśmy fitoterapii andyjskiej (w tym vilcacory) "zamiast". Wręcz przeciwnie - zawsze głosiliśmy, że w przypadku choroby nowotworowej - o ile nowotwór jest operacyjny - należy poddać się operacji. Jeśli wymaga chemio- bądź radioterapii należy ją wdrożyć, jednocześnie rozpoczynając podawanie roślin leczniczych - w tym vilcacory (zgodnie z punktem 4 Uwag ogólnych).

Vilcacora ekstrakt - preparat KK

W Centrum Onkologii im. Blokhina RAMN w Moskwie oraz w moskiewskim Centrum Medycyny "Yunona" wykonano badania kliniczna vilcacory. Badania, którymi objęto ok. 2400 pacjentów, trwały 6 lat i były objęte kontrolą wybitnych specjalistów różnych dziedzin medycyny. We wszystkich badaniach rygorystycznie przestrzegano zasad zapisanych w międzynarodowych wytycznych (deklaracje z Helsinek, Tokio i Wenecji) oraz zasad zapisanych w Good Clinic Practice. Badania, o których mowa, objęte są patentowymi prawami własności, a publikacja ich pełnej wersji jest prawnie zakazana. Z konieczności ograniczamy się tylko do danych ogólnych:

A. Badania przedkliniczne:
 • badania toksykologiczne służyły ocenie toksyczności ostrej, podostrej lub przewlekłej preparatu
 • do badań użyto myszy i psów
  Wnioski:
  W badaniach tych nie stwierdzono toksycznego działania ekstraktu z vilcacory - preparatu "KK" - (podawanego w skutecznych dawkach).

  B. Badania kliniczne:
 • preparat "KK" podawano w kapsułkach 230-miligramowych
 • eksperyment kliniczny wykonywano z podwójną ślepą próbą kontrolną, a pacjenci do badań dobierani byli losowo
 • eksperyment uwzględniał działanie preparatu w określonych jednostkach chorobowych
  Wpływ preparatu na przebieg choroby badano m. in. u pacjentów z zapaleniem przewlekłym szpiku kostnego, rakiem szyjni macicy, rakiem żołądka, rakiem sutka, rakiem płuc, rakiem trzustki, rakiem jajnika, rakiem prostaty, białaczkami, rakiem tarczycy, astmą atopową, przewlekłym zapaleniem jelit, zapaleniem dróg żółciowych, chorobą zwyrodnieniową i zapaleniem stawów oraz w chorobach skóry. Działanie preparatu badano również w chorobach proliferacyjnych układu limfatyczneo, mięsakach tkanek miękkich i twardych, nowotworach sutka, złamaniach kości długich oraz zatruciach.