SELOL

SELOL

Informacje pochodzą częściowo z artykułu autorstwa Karoliny Olszewskiej
opublikowanego w 2005 roku przez PAP - Nauka w Polsce.


    Jak informuje dr Piotr Suchocki (odkrywca preparatu) z Zakładu Analizy Leków Wydziału Farmacji AM w Warszawie - "SELOL - jest mieszaniną pierwszych w świecie seleninotrójglicerydów, otrzymanych na bazie oleju słonecznikowego".
    Mechanizm działania selolu na komórki nowotworowe jest wielokierunkowy. Wybiórczo atakuje on wszystkie istotne życiowo mechanizmy metabolizmu komórek nowotworowych" - wyjaśnia dr Suchocki. Komórki nowotworowe są bezbronne wobec wolnych rodników, które stanowią "oręż" SELOLU a są nieszkodliwe dla komórek zdrowych. Nie uruchamiają one bowiem jakichkolwiek mechanizmów obronnych wobec wolnych rodników , tak jak komórki zdrowe. Ich potencjał oksydoredukcyjny szybko rośnie powyżej -175 mV. Jest to równoważne ze skierowaniem ich na szlak apoptozy (programowanej śmierci komórki). Muszą więc zginąć w sposób całkowicie naturalny. Temu mechanizmowi nie podlegają komórki zdrowe, które szybko kompensują atak wolnych rodników, nawet wielokrotnym zwiększeniem produkcji glutationu. Ich potencjał oksydoredukcyjny nie ulega zmianie.
    SELOL jest najskuteczniejszy w przypadku raka prostaty, nawet z przerzutami do kości. Dr Suchocki mówi o kilkudziesięciu przypadkach całkowitego wyleczenia, co stanowi ok. 100 proc. wyleczonych spośród osób poddanych eksperymentalnej terapii (po ok. 2 latach leczenia). Równie imponujące są efekty leczenia gwiaździaka (Astrocytoma) - 5 przypadków, wszystkie wyleczone. Skuteczność w przypadku nowotworów wątroby, płuc, piersi, szyjki macicy, jelita grubego i trzustki jest znacznie mniejsza i wynosi od ok. 65 proc. do ok. 80 proc. wyleczeń, po prawie pięcioletniej terapii.
    Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad odmianą SELOLU, która likwiduje białaczki i czerniaka na skórze.
     Terapie te są skuteczniejsze w zwalczaniu nowotworów chemioopornych niż podatnych na chemię.
    Dr Suchocki wraz z zespołem współpracuje z wieloma specjalistami w dziedzinie medycyny i biologii, m.in. z prof. Mieczysławem Kurasiem z Zakładu Ekotoksykologii Roślin, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
     Zespół naukowców biorących udział w pracach nad istotą i molekularnym podłożem działania SELOLU, podziela optymizm dr Suchockiego.
    Prof. Kuraś w swojej pracy badawczej zajmuje się również Vilcacorą. Dotychczasowe analizy, wykonane przy współpracy z prof. Gulewiczem z Instytutu Chemii Bioorganicznej, PAN w Poznaniu pozwoliły na wstępne ustalenie różnych wariantów składu chemicznego preparatów i określenie standardów przygotowania szeregu preparatów o różnym zastosowaniu, w zależności od typu i stadium zaawansowania nowotworu.